O projekcie

Dziedzictwo Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO 

Projekt jest współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Klasztor OO. Bernardynów jako opiekunowie Sanktuarium od ponad 400 lat troszczą się o zachowanie wyjątkowego charakteru miejsca. Dobre zarządzanie dziedzictwem pozwoliło zachować kompleks, niezmieniony praktycznie od XVII wieku i zachować ciągłość tradycji. Oczekiwanymi rezultatami planowanych działań w Projekcie jest poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze.

Idea opracowania projektu Dziedzictwo Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO wynika z dążenia do zachowania w jak najlepszym stanie, dla wielu pokoleń tego niezwykle cennego zespołu pielgrzymkowego. Kompleks Kalwarii to nie tylko zbiór budowli przy dróżkach Męki Pańskiej i maryjnych, to także, przemyślana kompozycja parkowo-krajobrazowa. Dróżki obsadzone drzewami stanowią aleje parkowe, a otwierające się z nich widoki decydują o unikatowych walorach kompozycji. Kościół, klasztor oraz kompozycja architektoniczno-krajobrazowa Drogi Krzyżowej i Dróżek Matki Boskiej to wspaniałe dzieła sztuki, zabytki, a także żywe centrum kultu. Kalwaria Zebrzydowska to niezwykłe miejsce, gdzie warunki naturalne, wysiłek artystów i fundatorów tworzą niepowtarzalną atmosferę w sferze religijnej i kulturowej.  

W ramach projektu planowana jest renowacja ośmiu kapliczek znajdujących się na Szlaku Dróżkowym Kalwarii Zebrzydowskiej oraz remont konserwatorski i zmiana sposobu użytkowania trzech zabytkowych budynków przyklasztornych, które po zmianie funkcji zostaną wykorzystane do celów edukacyjnych i kulturalnych.

Planowane w ramach projektu działania:

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej:

  • osiem kaplic: Kaplica „Umieszczenia Tronu”, Kaplica „Weselących się Patriarchów”, Kaplica „Triumfujących Apostołów”, Kaplica „Św. Jana Nepomucena”, Kaplica „Brama Wschodnia”, Kaplica „Zgromadzenia Apostołów”, Kaplica „Uwielbienia Duszy Marii”, Kaplica „Aniołów”,
  • budynek w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Bernardyńskiej 38,
  • budynek w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Bernardyńskiej 40,
  • budynek w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Bernardyńskiej 44.

W trakcie realizacji projektu zaplanowano liczne wydarzenia kulturalne, skierowane do różnych grup odbiorców.

Zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe dla obecnych i nowych pracowników (oraz stałych współpracowników i wolontariuszy) oraz szkolenia pozazawodowe dla społeczności lokalnej i otoczenia instytucjonalno-biznesowego. Wskazane szkolenia są niezbędne zarówno do skutecznego zarządzenia zmianą w organizacji wynikającą z nowej infrastruktury kulturalno-turystycznej, jak skutecznej realizacji programu oferty kulturalno-edukacyjnej.

Informacje na podstawie Studium Wykonalności projektu Dziedzictwo Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO.

Print Friendly, PDF & Email