WYDARZENIA

„Dziedzictwo Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO”

Wszystkie wydarzenia realizowane są na terenie klasztoru w salach bądź na przestrzeni otwartej.

Projekt jest realizowany Programu „Kultura” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Sprawdź za pomocą poniższego kalendarza najbliższe wydarzenia i zarejestruj się bezpłatnie. 

Masz pytania dotyczące wydarzeń?

Skontaktuj się z nami: +48 734 217 783

Oprowadzanie specjalne z kustoszem Kalwarii

Oprowadzenia specjalne będą realizowane w związku z kolejną rocznicą wpisania Kalwarii na Listę Światowego Dziedzictwa. Oprowadzania są adresowane zarówno do mieszkańców najbliższej okolicy jak i do turystów indywidualnych. Zaplanowano także oprowadzania z tłumaczeniami w języku angielskim, niemieckim, ukraińskim i z tłumaczeniem na język migowy.

Spektakle plenerowe muzyki i multimediów

Film multimedialny o walorach architektonicznych, krajobrazowych i historii miejsca. Widowisko filmowo-muzyczne odbywające się na głównym placu przed Bazyliką, mające na celu również integrację społeczności lokalnej i wskazanie im nowych możliwości kulturalnych, które będą dostępne po zakończeniu projektu. Na miejscu będą zapewniony food trucki gastronomiczne.

Warsztaty fotografii plenerowej

Warsztaty będą odbywały się na terenie dróżek kalwaryjskich i będą miały charakter praktyczny. Warsztaty zostaną poprzedzone prezentacją walorów architektonicznych fotografowanych obiektów. Pod okiem doświadczonych specjalistów uczestnicy zdobędą wiedzę z podstaw fotografii, obsługi aparatu, obróbki zdjęć i przede wszystkim nauczą się robić profesjonalne zdjęcia.

Prowadzący

Artur Brocki

Artur Brocki – członek Stowarzyszenia Fotograficznego „Idia” oraz Stowarzyszenia Fotograficznego „Przeciw Nicości”. Specjalizuje się w fotografii sakralnej i religijnej. Głównym motywem fotograficznym są dla niego pątnicy, zanikający folklor i ludowa religijność, emocje i obyczajowość pielgrzymów i uczestników wydarzeń religijnych, takich jak kalwaryjskie Misteria Męki Pańskiej, czy prawosławne Przemienienie w Grabarce. Najczęściej fotografuje Kalwarię Zebrzydowską, Lanckoronę i jej okolice. 

Prócz tego w jego kadrach odnajdujemy obiekty architektoniczne, miejsca pamięci, przydrożne kapliczki i cmentarze. Jego prace zostały w ostatnich latach dostrzeżone przez profesjonalnych fotografów i docenione w kilku konkursach. 

Ma za sobą autorskie wystawy: „Ocalić od zapomnienia” (2019 – Lanckorona), „Calvaria Mistica” (2021 – Kalwaria Zebrzydowska, Zator, Warszawa, Kraków, Rzeszów, Sucha Beskidzka, Wadowice ,Oświecim,  Zebrzydowice, Myślenice i koniec w Kalwarii Zebrzydowskiej),”Lanckorona. Studium nocy” (2022-Piwnica pod baranami, Oswiecim, Sucha Beskidzka ,Stryszów, Kraków),”Ecce Homo.Misterium Kalwaryjskie” (2022-Gliwice, Kalwaria Zebrzydowska),„Udręka i ekstaza”(2022 Lanckorona), kilka wystaw zbiorowych. 

Pracuje nad kolejnymi projektami fotograficznymi, m.in. nad albumem na temat misteriów. Swoje fotograficzne obserwacje publikuje regularnie w mediach społecznościowych. Więcej na stronie autorskiej fotografa: https://arturbrocki.com/

Plenery malarskie

Plenery malarskie będą realizowane na dróżkach kalwaryjskich, malownicze otoczenie i bliskość przyrody będzie sprzyjać aktywności twórczej, będzie także formą relaksu. Warsztaty będą prowadzone przez profesjonalistów w swej dziedzinie. Plenery malarskie dla dzieci, plenery malarskie dla dorosłych, plenery malarskie dla profesjonalistów.

Prowadzący

Grzegorz Leon Piotrowski

Artysta – Malarz Absolwent ASP w Poznaniu. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego w 2004 r. Trzykrotny stypendysta Prezydenta Miasta Gorzowa w latach: 2000, 2001 i 2002. Prowadzi warsztaty artystyczne i akcje plenerowe. Tworzy obrazy, ceramikę i książki artystyczne. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Ma na swoim koncie około 100-stu wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Eviva l’arte

Wykłady i prezentacje dla szerokiego grona odbiorców, prezentujące założenia architektoniczne i artystyczne Kalwarii Zebrzydowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dróżek, pracy Jana Marii Bernardoniego i Pawła Baudartha, a także walorów przyrodniczych miejsca.

Prowadzący

o. dr Cyprian Moryc OFM

kustosz sanktuarium i gwardian klasztoru, w 2002 odbył studia w Instytucie Historii Sztuki KUL, zwieńczone tytułem magistra historii sztuki. W roku 2007 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki na podstawie obronionej rozprawy: “Theatrum sacrum we wnętrzach kościołów bernardyńskich jako wyraz sarmackiej religijności polskich bernardynów”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Lileyki. Od października 2008 roku do 2019r. pracował w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i jednocześnie prowadził pracownię artystyczną św. Łukasza w klasztorze bernardynów w Lublinie. W latach 2019 – 2022 był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przy tutejszym sanktuarium prowadzi Pracownię Sztuki Sakralnej pw. ŚŚ. Bernardyna i Mikołaja. Pełni funkcję Prowincjalnego Konserwatora Zabytków. Na ostatniej Kapitule Prowincji ponownie został wybrany Definitorem Prowincji.

o. Efrem Obruśnik OFM

jest pracownikiem naukowym i wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Studiował teologię i historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Wykładał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, był prowincjalnym konserwatorem zabytków, do 2023 roku pełnił urząd dyrektora Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku. Zajmuje się pracą naukowo-badawczą, publicystyczną i kulturalną. Specjalizuje się w dziedzinie ikonografii chrześcijańskiej, bada dorobek kulturalny bernardyńskiego środowiska zakonnego. Jest autorem wielu rozpraw naukowych, artykułów i prelekcji poświęconych dziejom Kościoła, historii sztuki i muzealnictwa.

1,5 godziny

Wystawy czasowe – powarsztatowe i twórczości lokalnej

W części wystawienniczej budynków przy ul. Bernardyńskiej zorganizowane zostaną wystawy prezentujące zarówno prace powarsztatowe (malarstwo, fotografia), jak i wystawy lokalnych twórców ludowych, dla których przestrzenie staną się okazją do prezentacji swojej pracy w szerokim gronie. Wystawy lokalnych twórców ludowych będą elementem współpracy z otoczeniem Klasztoru, partycypacji społecznej mieszkańców okolicy w tworzeniu nowej oferty kulturalnej w Kalwarii.

30 dni każda

Warsztaty przygotowywania makiety kompleksu klasztorno - parkowego dla dzieci z przedszkoli oraz młodzieży szkolnej

Każdy warsztat rozpocznie się prezentacją walorów Kalwarii, jej naturalnego otoczenia i dróżek. Pracując na specjalnie przygotowanej mapie dzieci stworzą kompozycję dróżek wraz z drzewostanem, kaplicami i budynkami klasztoru. Budulcem użytym do makiety będzie drewno (sklejka) i papier.

Warsztaty przygotowywania makiety kompleksu klasztorno - parkowego dla dzieci z przedszkoli oraz młodzieży szkolnej - forma objazdowa

w formie objazdowej - 14 edycji do wybranych szkół i przedszkoli - Czas trwania każdego warsztatu to ok. 2 godziny.
Każdy warsztat rozpocznie się prezentacją walorów Kalwarii, jej naturalnego otoczenia i dróżek. Pracując na specjalnie przygotowanej mapie dzieci stworzą kompozycję dróżek wraz z drzewostanem, kaplicami i budynkami klasztoru. Budulcem użytym do makiety będzie drewno (sklejka) i papier.

Innowacyjne nauczanie dziedzictwa – warsztaty dla nauczycieli

Nauczyciele stojący przed wyzwaniem po pierwsze samego zdefiniowania słowa „dziedzictwo kulturowe” a po drugie sposobów pracy z uczniami będą mieli okazję poznać techniki nauczania oparte na przykład o gry, narrację fabularną, nowe technologie – metody aktywizujące uczniów. Poznają też główne zasady edukacji, partycypacji i animacji w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych grupach wiekowych.

Prowadzący

dr Mirosław Płonka

Praktyka nauczania w Uniwersytecie Papieskim w Krakowie (2018-2020), gdzie prowadził kursy z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, a od 2020 do chwili obecnej praca zawodowa jako adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego oraz koordynator kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe (a obecnie także Turystyki historycznej i muzealnictwa).

Odbywał również staż w Narodowym Instytucie Dziedzictwa (2017-2018), a w swoich badaniach poświęcił wiele miejsca w Kalwarii Zebrzydowskiej, zaś pośród zajęć dla studentów nie brakuje godzin związanych z edukacją na rzecz dziedzictwa. 

Oto wybrane przykłady artykułów „wokół Kalwarii”:

  1. Płonka M., Kompleks kalwaryjny w Kalwarii Zebrzydowskiej jako krajobraz pamięci i pomnik XVI-wiecznej Jerozolimy, „Ochrona Zabytków”, nr 2 (2019), s. 189-217.
  2. Płonka M., Jan Jerzyczek – stały malarz kompleksu kalwaryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, „Folia Historica Cracoviensia”, tekst przyjęty do druku. 
  3. Płonka M., Niedostrzegane skutki fundacji kompleksu kalwaryjnego przez Mikołaja Zebrzydowskiego, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, t. 29 (2023), nr 1, s. 179-200. 

Praktyczne warsztaty dotyczące zarządzania i edukacji w dziedzictwie kulturowym

Warsztaty przeznaczone zarówno dla opiekunów zabytków, osób zajmujących się promocją, zarządzających zabytkami, nauczycieli i wychowawców, przedsiębiorców, przedstawicieli świata biznesu. Celem warsztatów jest wymiana wiedzy, doświadczeń, związanych z codzienną troską o zabytek wpisany do rejestru zabytków (poziom gminy, poziom województwa).

Prowadzący

Marek Świdrak

absolwent prawa (mgr) historii sztuki (lic., mgr) i ochrony dóbr kultury (lic.) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2017 roku pracownik Ośrodka Edukacji – Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, w latach 2018-2020 wykładowca na kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwa kulturowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, od 2020 roku asystent w zakładzie Teorii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat wyróżnienia w konkursie im. prof. Mieczysława Zlata, stypendysta Fundacji Lanckorońskich, członek PKN ICOMOS, członek Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej, absolwent Collegium Invisibile. Specjalizuje się w badaniach architektury nowożytnej, teorii dziedzictwa kulturowego oraz prawa ochrony zabytków.
Wybrane publikacje:
https://jagiellonian.academia.edu/Marek%C5%9Awidrak

Wykłady z ekologii praktycznej

Edukacja ekologiczna skupia się na relacji między człowiekiem a środowiskiem, pokazuje jak jego działanie wpływa na nie, pozwala spojrzeć na otaczający świat z nowej perspektywy, poczuć się jego częścią. Mając na celu wzmocnienie świadomości ekologicznej należy zachęcać dzieci, młodzież i dorosłych do poznawania najbliższej przyrody. Można jej doświadczać w pobliżu domu, szkoły, ale również w cennych przyrodniczo terenach wsi i miast - na skwerach, trawnikach, w parkach, a najlepiej w lesie. W ramach wykładu uczestnicy poznają praktyczne rozwiązania i propozycje działań przydatnych w stawianiu pierwszych kroków w propagowaniu edukacji ekologicznej. Poznają również przykłady projektów, w które można zaangażować się dłużej i wciągnąć do działania swoje lokalne społeczności. Uczestnicy powędrują wspólnie po stopniach pedagogicznej dojrzałości środowiskowej.

Prowadzący

Magdalena Frączek
Doktor nauk leśnych, profesor dydaktyczny URK w Katedrze Bioróżnorodności Leśnej na Wydziale Leśnym UR w Krakowie. Ze studentami leśnictwa prowadzi zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej, społecznych funkcji lasów, botaniki, dendrologii oraz autorskie kursy „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Polski” i „Las w kulturze i sztuce”. Kieruje Studiami Podyplomowymi „Edukacja Przyrodniczo-Leśna”, wykłada na studiach podyplomowych „Ochrona Przyrody im. prof. S. Myczkowskiego” i „Pszczelarstwo”. Ekspert w międzynarodowym projekcie Forest School Center, Szkole Leśnej Edukacji i wielu innych projektach edukacyjnych. Koordynator Małopolskiej Nocy Naukowców na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Współpracuje z parkami narodowymi i krajobrazowymi, Małopolskim Instytutem Kultury, prowadzi warsztaty przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Członek Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych i Wawelskiej Rady Pedagogicznej przy Zamku Królewskim na Wawelu.

Plastyka obrzędowa - warsztaty artystyczne

Warsztaty artystyczne związane z regionem małopolski, w szczególności obrzędowością jako dziedzictwem niematerialnym.

Prowadzący

Anita Pajor i Robert Mosurski 

Anita Pajor – instruktorka od 10 lat prowadząca firmę Niezwykły Zakątek. Wielkopolanka z urodzenia, Małopolanka z wyboru. Od początku założenia pracowni artystycznej najważniejsze było uczyć, szkolić i propagować różne techniki rękodzielnicze. Cały czas dokształca się na szkoleniach u włoskich instruktorek w ramach Akademii Stamperii. Na stałe związana z Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej gdzie prowadzi zajęcia plastyczne i majsterkowanie dla dzieci, wykłady z zajęciami praktycznymi na UTW. Realizowała też projekty z aktywizacji seniorów z projektów MOPS. W Wadowickim Centrum Kultury prowadzi pracownię „Małych Rąk Dzieła” czyli majsterkowanie dla dzieci, oraz projekty Babki w Dechę i Akademia Decoupage – oba projekty dla osób dorosłych.Współpracuje również z okolicznymi placówkami oświatowymi oraz miejscami w których kultura i rozwój artystyczny jest ważnym elementem codzienności. 

Robert Mosurski – dołączył do pracowni w 2020 roku. Z wykształcenia stolarz, urodzony w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest współprowadzącym na warsztatach obejmujących techniki stolarskie. 

Oboje stworzyli markę To Jest W Dechę. 

2 do 3 godzin

"Filozofia praktyczna"

Cykl wykładów dotyczących relacji człowiek-człowiek, człowiek-natura, ze szczególnym uwzględnieniem walorów krajobrazowych Kalwarii Zebrzydowskiej i współgrania dóbr wytworzonych przez człowieka z przyrodą.

Prowadzący

Dorota Majkowska-Szajer – Etnolożka

adiunkt w Dziale Badawczym Muzeum Etnograficznego w Krakowie; 12 lat doświadczenia.

Antropolożka, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Pracuje w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, gdzie uczestniczy w badaniach nad liczącą ponad sto lat kolekcją etnograficzną i współczesnymi zjawiskami społecznymi i kulturowymi („Pamiątka rodzinna”, „Wesela 21”, „Wesela 21: audioportret”, „Życzenia”, „Nasze życie w czasach zarazy”). Kuratorka wystaw i działań z udziałem publiczności. Autorka i redaktorka przewodników, katalogów oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu antropologii kulturowej (m.in. „Konteksty”, „Rocznik Antropologii Historii”, „ZWAM”, „Wirtualne Muzea Małopolski”).

Print Friendly, PDF & Email